Privatnost podataka

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za naškompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Kupidobro.rs su usklađene sa propisima Republike Srbije, takođprate intenciju GDPR

Podacima ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vašime prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

Kupidobro.rs prikuplja različite vrste podataka ličnosti zavisnosti od usluga koje pružamo naših kupcima, kao vrste ugovora koje zaključujemo.

Prilikom online kupovine Kupidobro.rs obrađuje sledećvrste podataka ličnosti:

Ime prezime
Broj telefona
E-mail adresa
Adresa (grad, ulica broj, poštanski broj, broj stana sprat)
Podaci izvršenim transakcijama plaćanja
Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe
Prilikom online kupovine, Kupidobro.rs obrađuju Vašpodatke svrhu pužanja usluga izvršenja ugovornih predugovornih aktivnosti, uključujućne ograničavajućse na pružanje usluga dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, rešavanje po primljenim reklamacijama, kao pružanja drugih usluga koje Kupidobro.rs nude svojim kupcima.

Obradu navedenih podataka vršimo cilju zaključenja izvršenja ugovora sa vama, kao cilju poštovanja zakonskih obaveza.

Kupidobro.rs naročito vodi računa, da vašpodaci ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Upravo zbog toga, unutar naškompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci ličnosti prikupljeni, kojima je opisu posla obrada podataka ličnosti.

Pored naših zaposlenih, cilju pružanja određenih usluga, vašpodatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge ime kupidobro.rs (npr. Kurirske službe, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).

svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima način zaštite postupanja sa vašim podacima ličnosti obezbedili smo ugovorima skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije Vama prilikom online kupovine su sigurne nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržtu, što Vam osigurava potpuno sigurno bezbedno poslovanje saradnju sa Kupidobro.rsSvi našzaposleni (poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka ličnosti.

Kupidobro.rs preduzimaju sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Kupidobro.rs preporučuju svim roditeljima ili starateljima da decu bezbednom odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Kupidobro.rs nikada nećnamerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Kupodobro.rs ćpodatke ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

okviru našeg poslovnog odnosa obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate cilju zaključenja izvršenja ugovora po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama pružimo Vam dogovorene usluge.

Za dodatne informacije tome kako obrađujemo postupamo sa vašim ličnim podacima možete pogledati našoj Politici privatnosti objavljenoj na sajtu, uvek nam se možete obratiti na mail adresu info@kupidobro.rs ili putem pošte na adresu Nikodija StojanovićTatka bb, 18000 Niš.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti ćbiti objavljena na sajtu.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste potpunosti pročitali razumeli uslove pod kojima obrađujemo vašpodatke ličnosti da ste nakon čitanja razumenjavanja pristali na primenu istih.

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja dokumentacija koja se odnose na ugovor prodaji šalju elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. kupidobro.rs ćkomunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćobjavljivati na ovom sajtu, posebnim slučajevima telefonom.

KORPA PROIZVODA

close